Viršįtampių ribotuvai - 1 klasė (B)

Viršįtampių ribotuvai - 1 klasė (B)

 
 
1 klasės (B klasės) viršįtampių ribotuvai yra rekomenduojami apsaugai nuo pavojų, kuriuos kelia:
 
• žaibo srovė, atsirandanti statinyje, pagrindiniame potencialų išlyginimo taške, tiesioginės žaibo iškrovos į šį objektą momentu, taip pat iškrovos į oro linijų laidus ar žemosios įtampos užkastus kabelius atveju;
• indukuoti atmosferiniai viršįtampiai ir įvairūs pasiekiantys objektą komutaciniai viršįtampiai.
  
1 lentelė. 1 klasės viršįtampių ribotuvų uždaviniai, montavimo taškai ir reikalaujama bandymų apimtis
Parametrai Charakteristika
 Uždaviniai

 Neleisti žaibo srovei ir įvairiems viršįtampiams patekti į statinio vidaus elektros instaliaciją.

 Montavimas

 Ant 35 mm šynos ar saugiklių lizduose už pagrindinių elektros maitinimo saugiklių elektros         instaliacijos įeigos į objektą taške. Įprasti montavimo taškai: skydai, papildoma spinta su skydu, pagrindinis paskirstymo įrenginys.

 Pagrindinė patikros procedūra

 Pagrindiniai elektros reikalavimai apima bandymus:
• vardine impulsine 1,2/50 įtampa;
• impulsine srove imituojančia žaibo srovę;
• išlydžio vardine srove 8/20.

 Pagridiniai charakterizuojantys 
 apsaugos ypatybes duomenys

• vardinės įtampos rūšis ir lygis (kintanti įtampa, pastovi įtampa ar abi įtampos rūšys);
• maksimali darbo įtampa ir vardinis dažnis;
• apsaugos nuo viršįtampių kategorija;
• maksimalus rekomenduojamas papildomos apsaugos nuo viršsrovių dydis (jei būtina);
• atsparumas trumpajam jungimui;
• montavimo būdas (gnybtų identifikavimas, normalios padėties nustatymas).

 Tipiniai žymėjimai

 

1-oje lentelėje pateikti 1 klasės viršįtampių ribotuvų uždaviniai, montavimo taškai ir reikalaujama bandymų apimtis. Žaibosaugos 1 klasės ribotuvų galimybės nustatomos bandymais, pagal impulsinių srovių Iimp išlydžio poveikio jiems rezultatus. 

 

Impulsinės srovės charakterizuojamos [11, 22] šiais parametrais:
• maksimali vertė;
• pakeliamas krūvis;
• specifinė energija;
• maksimalios vertės ir reikalaujamų verčių pasiekimo laikas.


2-oje lentelėje pateikti pagrindiniai rekomenduojami impulsinės srovės parametrai. 


2 lentelė. Pagrindiniai rekomenduojami impulsinės srovės parametrai, naudojami 1 klasės ribotuvų išbandymui

EN 61643-11 DIN VDE 0675 Teil 6/A1
 Iimp (kА) 

Q(Аs)
 V 10μs 

 W/R(kJ/Ω) 
V10μs

 Iimp (kА) 
 Q(Аs) 
 W/R(kJ/Ω 

 Impulso 
forma

20

10

5

2

1

 

 

 

10

5

2,5

1

0,5

 

 

 

100

25

6,25

1

0,25

 

 

 

50

20

10

5

2

1

0,5

 

25

10

5

2,5

1

0,5

0,25

 

625

100

25

6,3

1

0,25

0,063

 

10/350

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 61643-11 standarte nenustatyta bandomosios išlydžio srovės forma. Jame tik siūloma naudoti 10/350 išlydžio srovę (toks reikalavimas įtrauktas į vokiečių standartą [5, 11]). Naudojant kitos formos srovę būtinas išlydžio srovės augimo laiko ribojimas iki 50 μs. Yra numatytas reikalavimas, kad statinio elektros instaliacijos maksimali iškrova, praėjusi per 1 klasės ribotuvų sistemą, neviršytų 6 kV.

 

Standartai, apibūdinantys 1-os klasės ribotuvų išbandymų apimtį, tiksliai neapibrėžia apsaugos nuo viršįtampių kategorijų, o tik pateikia rekomenduojamas vertes.

 

Instaliacijos su 230/400 V vardine įtampa atveju galima pasirinkti apsaugos nuo įtampos kategoriją iš šių verčių: 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1200 V, 1500 V, 1800 V, 2000 V, 2500 V, 3000 V, 4000 V, 5000 V ir 6000 V.

 

1 klasės ribotuvų pagrindiniai elementai yra kibirkštiniai iškrovikliai, kurie dažniausiai atlaiko 20 kА ar 50 kА maksimalios vertės ir 10/350 formos išlydžių srovių tekėjimą. Paveikslėlyje (žemiau) pateiktas pavyzdys, kaip kinta išlydžio ribotuvo ir juo tekančios srovės įtampa.

 

 Paveikslėlis. 1 klasės kibirkštinių įtampų ribotuvų srovės ir įtampos laiko diagramos

 

Viršįtampių ribotuvų išlydžio srovė pradeda tekėti po kibirkščiavimo, ir įtampos kritimas laiduose, naudojamuose jo prijungimui, prisideda prie įtampos kritimo lanke tarp iškroviklio elektrodų (dažniausiai kelios dešimtys voltų). Tai šio tipo viršįtampių ribotuvų privalumas.


1 klasės (B klasės) viršįtampių ribotuvuose varistoriai dėl jų silpnos gebos praleisti nuo 1 iki 5 kA išlydžio sroves (32 - 80 mm2 skerspjūvio varistoriai) kai kurių gamintojų, pvz., DEHN + SÖHNE, nenaudojami. 1 klasės viršįtampių ribotuvai ne tik riboja iki leidžiamos įtampos į elektros įrangą iš įšorės patenkančias išlydžio sroves, bet ir apsaugo nuo žaibo srovės poveikio instaliacijas bei įrenginius. Toks pavojus kyla žaibui tiesiogiai pataikius į statinį, kuriame įrengtas žaibolaidis, ar išlydžio į elektros energijos tinklą atveju.