Viršįtampių ribotuvų parinkimo ir montavimo principai - 1 klasė

Viršįtampių ribotuvų parinkimo ir montavimo principai - 1 klasė

 
 
1 klasės (B klasės) viršįtampių ribotuvus reikia išdėstyti netoli elektros instaliacijos įvado į statinį.
 
Tokie taškai gali būti:
• kabelių sujungimai;
• papildoma spinta šalia skydo;
• objekto pagrindinis žemosios įtampos paskirstymo įrenginys;
• papildoma dėžė šalia paskirstymo įrenginio.
 
Renkant ribotuvų sistemų montavimo vietą, reikia atsižvelgti ne tik į optimalias įtampos ribojimo sąlygas, bet ir į įpareigojančius nuostatus bei reikalavimus.
 
1-oje lentelėje pateiktos apytikrės 1 klasės ribotuvų schemų montavimo vietos priklausomai priklausomai nuo naudojamos objekto žaibosaugos ir žemosios įtampos elektros energijos tinklo ypatybių.
 
1 lentelė. 1 klasės viršįtampių ribotuvų tipiniai montavimo taškai
Objektas Žemos įtampos elektros tinklas Montavimo taškai / vietos
Statinys be žaibosaugos Kabelis žemėje 1 klasės viršįtampių ribotuvų nereikia
Oro linijos su ilgu kabeliu 1 klasės viršįtampių ribotuvų nereikia
Oro linijos su trumpu kabeliu * Skydas, spinta šalia skydo
Oro linijos * Skydas, spinta šalia skydo
Statinys su žaibosaugos įranga Bet kuris elektros energijos tinklo privedimas Skydas, spinta šalia skydo, jeigu įtaisyti ant objekto sienų (arba nišose)
Pagrindinis paskirstymo įrenginys, jeigu skydas sumontuotoas objekto išorėje (pvz.: ties sklypo riba)
* - vietovėse, kuriose būna daugiau kaip 25 dienos su perkūnija arba yra būtinas aukštas įrenginių patikimumo lygis

 

Statiniuose, kuriuose įrengtas žaibolaidis ir kabelių skydas yra ant sienų, viršįtampių ribotuvai gali būti sumontuoti paskirstymų skyde (spintoje šalia skydo), pagrindiniame paskirstymo skyde arba šalia paskirstymo įrenginių priklausomai nuo aukštesnių viršįtampių ribojimo klasių reikalavimų.
 
1 klasės ribotuvai apsaugo nuo žaibų ir trumpų impulsinių (trunkančių nuo kelių šimtų ns iki kelių μs) viršįtampių, kurie neturi grėsti elektros instaliacijai, įrenginių įvadui ir kitų pakopų viršįtampių ribotuvams. 
 
Norint, kad įtaisai funkcionuotų patikimai, 1 klasės ribotuvai turi pasižymėti šiomis ypatybėmis:
 
• gebėjimu slopinti lydinčiasias sroves be papildomų, nuosekliai sujungtų su ribotuvais viršsrovių saugiklių;
• nesukelti viršsrovių saugiklių veikimo instaliacijose prieš ribotuvus;
• būti lengvai montuojami.
 
Įrengiant ribotuvus reikia laikytis pagrindinių principų, kuriuos nulemia 1 klasės ribotuvų pagrindinis uždavinys – apsauga nuo žaibo srovės poveikio. Šios srovės sklidimas kelia negatyvius reiškinius. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į šiuos:
 
• elektrodinaminių jėgų sąveiką tarp laidininkų, kuriais teka išlydžio srovės;
• induktyviojo charakterio įtampos kritimą laiduose;
• viršįtampių ribotuvo su atviru iškrovikliu išmetamų jonizuotų karštų dujų keliamą pavojų.
 
Parenkant atitinkamus viršįtampių ribotuvus ir jų sujungimo schemas, galima išvengti anksčiau minėtų pavojų arba apriboti jų negatyvias pasekmes.