Trosai

Trosai

          

 

Trosai naudojami žaibosaugos ir įžeminimo sistemoms pagal standartą EN 62561-2.