Saugos įranga

Saugos įranga

  
Saugus darbas DEHN įrangos pagalba 
 
DEHN + SÖHNE kompanija siūlo elektrosaugos priemones, matavimo prietaisus bei įrankius elektros įrangos aptarnavimui. Jie skirti darbui elektros įrenginiuose tiek esant įtampai, tiek atjungus įtampą. Kompanija taip pat gamina įtampos indikatorius elektrinių traukinių linijoms (kintamos ir nuolatinės įtampos), įžeminimo ir trumpo jungimo įrenginius (trumpiklius), saugiklių nuėmimo lazdas ir elektros įrangos valymo prietaisus. Visa DEHN + SÖHNE kompanijos įranga ir prietaisai atitinka aukščiausius techninius ir elektrosaugos reikalavimus.