Viršįtampių ribotuvai - Žaibo iškrovikliai - Bendrieji principai

Viršįtampių ribotuvai - Žaibo iškrovikliai - Bendrieji principai

 

 

 

 

Viršįtampių ribotuvų SPD (angl. Surge Protective Device) paskirtis – instaliacijų ir įrenginių apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių poveikio, vidinių viršįtampių ir nuo tiesioginio žaibo srovės poveikio.
 

Viršįtampių ribotuvai, naudojami statinių žemosios įtampos paskirstymo tinkluose, turi mažiausiai vieną atjungiantį ar ribojantį įtampą nelinijinį elementą. Pagrindinė informacija apie nelinijinių elementų, turinčių tipinių įtaisų ypatybes, surinkta 1-oje lentelėje.

 

 

 

 

1 lentelė. Viršįtampių ribotuvų, naudojamų žemosios įtampos elektros energijos tinkluose, charakteristika 

 SPD tipas Ypatybės 
 Nutraukiantis įtampą  Absoliuti varža, kai nėra viršįtampio, kuri staiga krinta po įtampos impulso. Elementai, naudojami įtampai atjungti: iškrovikliai, dujiniai iškrovikliai, tiristoriai ir triodų tiristoriai.
 Ribojantis įtampą

Absoliuti varža, kai nėra tolygiai mažėjančios įtampos didėjant impulsinei srovei ir įtampai. Pagrindiniai elementai – varistoriai* ir ribojantys diodai

 Kombinuotasis

Turi ir atjungiantį, ir ribojantį įtampą elementą ir gali atjungti įtampą, riboti įtampą ar atlikti abi funkcijas priklausomai nuo įtampos, pvz.: lygiagretus ar nuoseklus iškroviklio sujungimas su varistoriumi.

  * - dažniausiai naudojami elementai

 

Viršįtampių ribotuvai pagal savo paskirtį atitinka I, II, III bandymų klasę (I, II, III apsaugos pakopą). Skirtingų tipų įtaisų ypatybės ir paskirtis priklausomai nuo bandymų klasės pateikti 2-oje lentelėje.
 
Viršįtampių ribotuvai, išbandyti pagal atskirų klasių reikalavimus ir vadinami 1, 2 ar 3 klasės (B klasė, C klasė ir D klasė) viršįtampių ribotuvais.

 

2 lentelė. Viršįtampių ribotuvų paskirtis priklausomai nuo bandymų klasės

SPD bandymų klasės Paskirtis
I klasė

Apsauga nuo dalies tiesioginės žaibo srovės poveikio, atmosferinių viršįtampių ir įvairių komutacinių viršįtampių, statinių instaliacijų potencialų išlyginimas.

II klasė

Apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių, įvairių komutacinių viršįtampių ar nuo viršįtampių, praėjusių per žemesnės bandymų klasės apsaugos nuo viršįtampių įtaisus (I).

III klasė

Apsauga nuo indukuotų atmosferinių viršįtampių statinių vidaus elektros instaliacijose.

 

 Paveikslėlis. Daugiapakopė viršįtampių ribojimo sistema statinio elektros instaliacijoje

 

Paveikslėlyje pateiktas bendras įvairių tipų viršįtampių ribotuvų išdėstymo statinių elektros instaliacijose principas priklausomai nuo zonos, į kurią gali pataikyti žaibas, ir instaliacijos kategorijos.