Į ką atsižvelgiama skaičiuojant žaibolaidžio kainą?

Į ką atsižvelgiama skaičiuojant žaibolaidžio kainą?

 
Pirmiausia, tai priklauso nuo apsaugos nuo žaibo klasės. Jeigu apsaugos nuo žaibo normos leidžia ir užsakovą tenkina žemas patikimumo lygis - kaina bus mažesnė. Jei norima didesnio patikimumo lygio, tuomet apsaugos nuo žaibo sistema sudėtingėja ir kaina išauga. Antras veiksnys, įtakojantis žaibosaugos kainą, tai statinio, ypač jo stogo konstrukcijos sudėtingumas, įrenginiai, kurie sumontuoti ant stogo (kondicionieriai, fotogalvaniniai elementai ir kita panaši įranga, kurią reikia apsaugoti) ir stogo medžiagų tipas (pvz.: čerpinio stogo apsauga nuo žaibo bus brangesnė negu skardinio). 
 
Ir trečias veiksnys įtakojantis kainą yra savitoji grunto varža. Kad apsaugos nuo žaibo sistema patikimai funkcionuotų labai svarbu įrengti patikimą, žemos varžos (iki 10 Ω) įžeminimo sistemą. Tik tada, kai bus geras įžeminimas, žaibo srovė saugiai nutekės į žemę. Priešingu atveju, žaibo srovė gali ieškoti geresnių sklidimo taškų ir peršokti į elektros, vandentekio, dujotiekio ar kitą instaliaciją kur bus žemesnė varža. Tada gaisro ar kitokių nuostolių rizika labai išaugs.