Ar žaibolaidis 100% apsaugo nuo žaibo?

Ar žaibolaidis 100% apsaugo nuo žaibo?

 

Lietuvoje galioja žaibosaugos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009, kuris remiasi Lietuvos standartu LST EN 62305. Pagal šio reglamento 1 dalies 1 lentelę yra apibrėžti apsaugos nuo žaibo patikimumo reikalavimai, kurie prikauso nuo to kokiai apsaugos klasei priskiriami saugomi statiniai. 

 

 Apsaugos klasė   Apsaugos patikimumas (%)  
I 99
II 97
III 91
IV 84
 
Taigi, kaip matome, net ir aukščiausiai I klasei priklausantys statiniai (netgi tie, kurie turi sprogių ir degių medžiagų) tėra apsaugomi iki 99%. 100% apsaugą pasiekti neįmanoma, nes to neleidžia ir pati fizikinė žaibų kilmė (pvz., kamuoliniai žaibai. Nuo šių žaibų kol kas jokia apsaugos nuo žaibo sistema negali apsaugoti). Nesudėtingi pastatai (gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai ir panašiai) pagal šį standartą priskiriami IV apsaugos klasei, todėl jiems tereikalaujama 84% apsaugos patikimumo. Bet tai nereiškia, kad jo negalima apsaugoti 99% patikimumu. Kuo didesnį patikimumą norime išgauti tuo turi būti sudėtingesnė apsaugos nuo žaibo sistema.