Žaibolaidžiai ant sutapdinto stogo

Žaibolaidžiai ant sutapdinto stogo

  
 
Šiais laikais sutapdintų (plokščių), su nedideliu nuolydžiu stogų dengimui naudojamos medžiagos, kurias sunku ir estetiškai, ir standžiai sujungti su žaibosaugos įrenginio žaibolaidžiais. Todėl, sudarant žaibolaidžių tinklą, sujungimui naudojami įvairios paskirties elementai, ir ant pastato stogo tvirtinami laikikliai. Galimo žaibolaidžių tinklo ant objekto sutapdintu stogu pavyzdys pateiktas 1-ame paveikslėlyje.
 
1 pav. Žaibolaidžių tinklo įrengimas ant sutapdinto stogo
 
Ant sutapdintų stogų, pagamintų iš medžiagų, kuriose negalima padaryti angų, žaibosaugos sistemos elementų tvirtinimui naudojami specialūs laikikliai. Jie dedami ant stogo arba tvirtinami prie jo paviršiaus ta pačia medžiaga, iš kurios pagaminta stogo danga. Įvairių laikiklių pavyzdžiai ir sudarytų žaibolaidžių tinklai pateikti 2-ame ir 3-iame paveikslėliuose.
 
2 pav. Laikikliai žaibolaidžių tinklui tvirtinti ant sutapdintų stogų.
 
3 pav. Laikiklių tvirtinimas ant plėvele ar polichlorvinilu dengto stogo
 
Ant polichlorvinilu dengtų sutapdintų arba su nedideliu (iki 5 proc.) šlaitu stogų galima naudoti laikiklius, parodytus 3-ame paveikslėlyje. Dažniausiai jie tvirtinami prie stogo paviršiaus taip:
 
• laikiklius reikia įtaisyti ant stogo tinkamose vietose ir, jeigu tai būtina, sujungti srovėlaidžiais, sudarant žaibolaidžių tinklą; 
• išpjauti iš stogo dangos juosteles, atitinkančias nurodyto laikiklio ilgį ir plotį; 
naudojant išpjautas juosteles tinkamu sujungimo būdu (pvz., virinant, klijuojant) medžiagos laikiklius pritvirtinti prie stogo paviršiaus (3 pav.).
 
Žaibolaidžių tinklo ant objekto stogo sandūrų pavyzdžiai pateikti 4-ame paveikslėlyje.
 
4 pav. Žaibosaugos įrenginio srovėlaidžių sandūros
 
Jei stogo plotas didelis, reikia atsižvelgti į laidininkų ilgių pakitimus, atsirandančius dėl temperatūros svyravimų.
 
Bendra priklausomybė, apibrėžianti laidininko ΔL ilgėjimą kylant temperatūai ΔT, sudaro: ΔL =αL⋅ΔT
čia: L –srovėlaidžo ilgis, α –linijinis temperatūrinis medžiagos pailgėjimo koeficientas.
 

Įvairių medžiagų linijinio temperatūrinio pailgėjimo koeficiento reikšmės ir elemento pailgėjimas kintant temperatūrai pateiktas 1-oje lentelėje.

 

1 lentelė. Įvairių medžiagų vielos ilgio kitimai

 Medžiaga  Koeficientas  

 Vielos pailgėjimas ΔL kintant temperatūrai ΔL = 100°C 

 Aliuminis  23,5 · 10-6  ΔL = 3,35 mm/m
 Varis  17,0 · 10-6  ΔL = 1,7 mm/m
 Nerūdijantis plienas    16,0 · 10-6  ΔL = 1,6 mm/m
 Plienas  11,5 · 10-6  ΔL = 1,15 mm/m

 

Siekiant išvengti pavojingų įtempimų, atsirandančių kintant temperatūrai, reikia naudoti srovėlaidžius su laidžiais stogo konstrukcijos elementais arba tarpusavyje jungiančias lanksčias jungtis (5 pav.).

 

5 pav. Sujungimai, kompensuojantys įtempimus, atsirandančius dėl kintančios

temperatūros