Kaip dažnai reikia tikrinti žaibolaidžio veiksmingumą? Kas atlieka tokius tikrinimus?

Kaip dažnai reikia tikrinti žaibolaidžio veiksmingumą? Kas atlieka tokius tikrinimus?

 

Apsaugos nuo žaibo tikrinimo periodiškumą reglamentuoja STR 2.01.06:2009 lentelė Nr. 6. 

 

 Apsaugos klasė   Apžiūra   Tikrinimas 
         I ir II  1 metai      2 metai 
       III ir IV

 1 metai 

    4 metai

 

Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys. Įžemintuvo įžeminimo ir jungčių pereinamųjų varžų matavimų rezultatai įforminami protokoluose. Po apsaugos nuo žaibo sistemos remonto, rekonstrukcijos arba pakeitimo atliekami papildomi varžų matavimai. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos dalių pakeitimai arba papildymai užrašomi žaibolaidžio techniniame pase ir protokoluose. Tikrinimo ir apžiūros metu rasti trūkumai turi būti nedelsiant pašalinti.
 
Apžiūrą ir patikrą atlieka įmonės turinčios tiems darbams licenzijas ir tinkamą įrangą.