Kas yra aktyvioji apsauga nuo žaibo? Kada ją verta įrengti?

Kas yra aktyvioji apsauga nuo žaibo? Kada ją verta įrengti?

 
Remiantis Lietuvos Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo", 7.1 punktu: "Aktyvusis žaibo ėmiklis - žaibo ėmiklis su įmontuota elektronine įranga" (Verta atkreipti dėmesį, ar Jūsų aktyvusis žaibolaidis (ėmiklis) atitinka šį reglamento reikalavimą). Kiekvienas žaibolaidis sukuria iškrovą, pasitinkančią žaibo iškrovą. Susijungus abiems iškrovoms atsiranda jonizuotas kanalas, kuriuo ir nuteka žaibo srovė. Esminis skirtumas tarp tradicinio žaibolaidžio ir aktyviojo žaibolaidžio yra tas, kad pastarojo viduje yra įmontuota elektroninė įranga. Susidarius skirtingiems potencialams tarp debesų ir žemės ši elektronika savaime užsikrauna energija. Aktyvusis žaibolaidis šią iškrovą, nukreiptą į žaibo iškrovą, išskiria greičiau negu tradicinis žaibolaidis ir dar sustiprina. Todėl aktyviojo žaibolaidžio apsaugos zona yra žymiai didesnė, negu paprasto ir dengia spindulį iki 120 metrų.